përtej perfeksionit

NJË OBJEKT I PUNUAR ME PO AQ DELIKATESË E MJESHTËRI NGA DRURI GJENDET NË ANËN E MAJTË NË RRUGËTIMIN PREJ PRISHTINËS APO NË TË DJATHTË KUR VJEN PREJ THERANDE.